Sunum

Orta Doğu ülkeleriyle tarihten gelen güçlü, sosyal ve kültürel bağlara sahip Türkiye tüm bölge ülkeleriyle ilişkilerini her alanda karşılıklı saygı ve içişlerine karışmama ilkeleri çerçevesinde çeşitlendirmeyi ve geliştirmeyi istemektedir. Türkiye, Orta Doğu’ya yönelik politikalarını bölge ülkeleriyle ikili ve çok taraflı işbirliğini yaygınlaştırarak bölgede barış, güvenlik ve istikrarın tesisine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Orta Doğu’nun uluslararası önemi sadece dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip olmasından kaynaklanmamaktadır. Üç kıtayı birleştiren Orta Doğu, tarih boyunca dünyanın en önemli kara, hava ve deniz ulaşım yolları üzerinde bulunması nedeniyle önem kazanmaktadır. Yüzyılımızda petrol ve doğalgaz rezervleri tükenmekte olsa bile Orta Doğu’nun dünyadaki önemi büyük ölçüde devam edecektir.

Orta Doğu, üç büyük dinin bu bölgeden çıkmış olması nedeniyle çok önemlidir. Yüz milyonlarca insan için Orta Doğu kutsal toprak olarak görülmektedir.

Orta Doğu’da barış ve istikrarın temininin ve bölge ülkelerinin Türkiye’ye karşı tutumlarının, ülkemizin güvenlik ve çıkarları açısından çok önemli olduğu değerlendirilmektedir. Özellikle, Kuzey Irak’taki son gelişmeler bu durumu göstermiştir.

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bu yana akılcı, gerçekçi ve hiçbir ayrım gözetmeksizin bölgenin bütün ülkeleri ile kalıcı barış ve istikrarı sağlamak için dostane ilişkilerini her zaman sürdürmüştür.

Türkiye’nin Orta Doğu’da kriz ve istikrarsızlık ortamını bir barış ve işbirliği ortamına dönüştürmek için yaptığı girişimler dikkatle ve özenle izlenmektedir. Özellikle, silahlı çatışmalara son vermek için çok taraflı ve etkin bir politika izlendiği ve başarılı olunduğu görülmektedir.

Tüm bu nedenlerden dolayı Orta Doğu’da güvenlik ve istikrarın geliştirilmesi, yeni güvenlik anlayışlarının benimsenmesi, güven ve güven arttırıcı önlemlerin gözden geçirilmesi ve güvenlikle ilgili yeni yönelimlerin belirlenmesi amacıyla; Uluslararası Orta Doğu Kongresi’nin düzenlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

01 – 02 Kasım 2011 tarihlerinde, Üniversitemizin Umuttepe Yerleşkesi'nde düzenlenecek Kongremiz Üniversitelerimiz ile ülkelerimiz arasında işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayabilecek yeni işbirliği ve yatırım olanaklarının yaratılmasına ve geliştirilmesine katkı ve destek verebilecektir.

 

 

 

Amaçlar

 

1-2 Kasım 2011 tarihlerinde Üniversitemiz Umuttepe Yerleşkesinde düzenlenecek olan Uluslararası Orta Doğu Kongresi, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda planlanmıştır:

 1. Orta Doğu’daki güncel güvenlik sorunlarının tespiti ve analiz edilmesi
 2. Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği’nin, Orta Doğu’ya yönelik güvenlik yaklaşımları ve bunların Orta Doğu güvenliğine etkileri
 3. Orta Doğu sürdürülebilir güvenliğin, barış ve istikrarın tesisi konusunda Türkiye’nin rolünün analiz edilmesi ve bu konuda uygulanabilir stratejilerin geliştirilmesi
 4. Orta Doğu’da organize suçlar, yasa dışı göç, terör gibi güvenliği, barışı ve istikrarı bozan unsurlara karşı ortak mücadele stratejilerinin geliştirilmesi
 5. Orta Doğu’da kültürel varlıkların korunması ve tanıtılması
 6. Orta Doğu’da yatırım olanaklarının değerlendirilmesi ve yeni yatırım işbirliğinin geliştirilmesi
 7. Orta Doğu’da yaşanan silahlı çatışmalarda uygulanacak çatışma analizinin yapılması ve çözüm önerilerinin belirlenmesi
 8. Uluslararası Hukukta oluşturulmasına çalışılan “ Su Hukuku” ile ilgili gelişmelerin değerlendirilmesi
 9. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT/OIC) Orta Doğu’ya yönelik politika ve yönelimlerinin belirlenmesi
 10. NATO ve AB’nin Orta Doğu ve Doğu Akdeniz ile ilgili diyalog ve işbirliği süreçlerinin incelenmesi
 11. Arap Birliği Teşkilatı’nın Orta Doğu politikasının irdelenmesi ve değerlendirilmesi
 12. Afrika Birliği Teşkilatı’nın Orta Doğu politikasının irdelenmesi ve değerlendirilmesi
 13. ABD’nin Orta Doğu politikasındaki son gelişmelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi
 14. Rusya Federasyonu’nun Orta Doğu politikasının incelenmesi ve değerlendirilmesi
 15. Orta Doğu’da nükleer silahlanma girişimleri ve bunun değerlendirilmesi
 16. Orta Doğu’daki BM Barış Güçlerinin konumu ve görevlerinin incelenmesi
 17. Orta Doğu’da nüfusun hızlı artışı, iklim değişikliği ve hızlı şehirleşme ve sanayileşmenin yol açtığı sorunların değerlendirilmesi
 18. Orta Doğu’daki petrol ve doğalgaz kaynaklarının dünya enerji arzı yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi

Metodoloji

 

Değişik ülkelerden gelen akademisyenler ve araştırmacılar oturumlarda tebliğler sunacaklardır.

Beş konuşmacının yer alacağı her bir oturumun toplam süresi 90 dakika olacaktır. Her konuşmacıya 15 dakikalık tebliğ sunum süresi verilecektir. Oturumların sonunda, kalan süreye bağlı olaraktan 15 dakikalık soru-cevap bölümü yer alacaktır. Böylece dinleyicilerin interaktif katılımları ve katkıları sağlanabilecektir.

Kongrenin dili Türkçe ve İngilizce olacaktır.

Tebliğ özetleri, en geç 5 Eylül 2011tarihine kadar 200 kelimeyi aşmayacak ve akademik yazım kurallarına uygun olacak şekilde derya.ozveri@kocaeli.edu.tr veya itir.aladag@kocaeli.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Kabul edilen tebliğler 19 Eylül 2011 tarihinde ilan edilecektir.Tebliğlerin tam metinlerinin ise en geç 10 Ekim 2011tarihine kadar tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir.

Kongre Tebliğleri

Kongrede tebliğ sunanlara, bütün tebliğlerin bulunduğu flash disk verilecektir. Ayrıca Kongre Tebliğleri kongre sonrasında basılarak yayın haline getirilecektir.

Sunulan İmkanlar

 

Not: Tüm katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri kendilerine aittir.

Katılım Ücreti

 

Bildiri gönderecek adayların ve diğer katılımcıların konferansa kayıt yaptırması gerekmektedir. Katılımcıların indirimli konferans katılım ücretinden faydalanabilmeleri için 5 Ekim 2011 tarihine kadar Erken Kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak kayıtlar için Geç Kayıt oranı uygulanacaktır.

KONFERANS KAYIT ÜCRETİ
GEÇ KAYIT (5 EKİM)
ÖĞRENCİ
50 EURO
DİĞER KATILIMCILAR
100 EURO

 

TL HESAP BİLGİLERİ:

TL
TC ISBANK KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK

2407 421096

IBAN TR62 0006 4000 0012 4070 4210 96

 

EURO HESAP BİLGİLERİ:

Euro Account
TC ISBANK KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK

2407 0026736

IBAN TR54 0006 4000 0022 4070 0267 36

Kayıt Ücreti / Reg. Fee

 

 

 

55 euro öğrenci

 

Konular

 

 

 

Yer

 

Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Uluslararası Kültür ve Kongre Merkezi, Umuttepe Yerleşkesi, 41380 – KOCAELİ / TÜRKİYE.

Tarih

 

01 - 02 KASIM 2011

daha fazla bilgi